Bits lyder

Her ser dere lyder jeg har på bits

mixkit-falling-male-scream-391 (1-11 Bits

Sesam Stasjon Tellesangen 12 (12bits)