VELKOMMEN TIL KJELL ANDERS HJEMMESIDE

Drone Regler

Drone Regler

FEM HOVEDREGLER FOR DRONEBRUK

Du skal alltid kunne se dronen og fly den på en hensynsfull måte. Aldri fly i nærheten av ulykkessteder.

Ikke fly nærmere enn 5 km fra lufthavner med mindre annet er avtalt.

Ikke fly høyere enn 120 meter over bakken.

Ikke fly over festivaler, militære områder eller sportsarrangementer. Hold en avstand på 150 meter.

Ta hensyn til andres privatliv. Husk reglene for bruk av foto og video av andre personer.

Kilde: Luftfartstilsynet

 

Drone Regler

 


Copyright © 2019. All Rights Reserved.